Personvern og vilkår

Sammendrag policy for personvern og vilkår

Ved å bruke denne nettsiden godtar du våre vilkår og personvernspolicy - kort forklart her.

 

Partene

Selger er Blue Ocean FMCG Tech Group AS, Brochmanns gate 7 L703, support@volant.no, +47 47 622 929, org-nr.:925 058 882, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Varene leveres til kjøper 1-5 virkedager etter bestillingen er gjennomført avhengig av hvor kjøper bor.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 30 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 30 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Mangel ved varen - reklamasjon

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller k

reve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

Konfliktsløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

Personopplysninger vi samler:

 • Informasjon du legger inn
 • Når du registrerer profilen din, kjøper produkter, legger inn tilbakemeldinger eller kommuniserer med kundeservice.
 • Hvor du er, ditt bruk og teknologien du bruker, gjennom tredjepartsleverandører.

Hva bruker vi informasjonen til?

Levere tjenesten, spare deg tid, forstå bruken for å forbedre vår tjenester og produkter, samt gi deg unikt innhold tilpasset deg og gjøre tjenesten sikker.

Sikkerhet

 • Vi tar sikkerhet på alvor. Systemet er bygget på siste og sikreste teknologien fra Shopify.
 • All kommunikasjon med vår server er kryptert

Vi deler informasjon med andre når:

Du ber om det, av sikkerhetshensyn, til tredjepartsleverandører (betaling/analyse), ved mistanke om sikkerhets- eller lovbrudd.

Retten til å bli glemt

Vi tar ditt personvern på alvor. Dersom du ønsker å bli slettet, har bekymringer knyttet til ditt personvern eller har innspill, ta kontakt med oss på support@volant.no

PRIVACY POLICY VOLANT

OVERVIEW

Welcome to Volant!

This website is owned and operated by Blue Ocean FMCG Tech Group AS a Norwegian registered company with Norwegian company ID 925 058 882 and a registered address at Brochmanns gate 7, 0470 Oslo. 

This privacy policy (this “Privacy Policy”) sets out the privacy policies and practices for Blue Ocean FMCG Tech Group AS. and its subsidiaries and affiliates (collectively “Volant”) with respect to how Volant collects personal information. It also describes how Volant maintains, uses, and discloses personal information. This Privacy Policy applies to information collected from you by Volant via this website and other websites operated or provided by Volant, including www.volant.no, www.volantarona.com, and various subdomains (collectively, the “Sites”); our retail stores (the “Stores”); our customer experience (the “CX”); as well as any other applications or services that display this policy (collectively, the “Services”), and other places where or means by which we may collect personal information. This Privacy Policy also sets out how you can access certain information that Volant may collect about you. In this Privacy Policy, “personal information” means information or opinion about an individual whose identity is apparent or can be reasonably ascertained from the information or opinion as further defined under applicable privacy laws, including, but not limited to, your contacts and other personal information collected through the Services.

Please note that the Sites may contain links to other third party websites that are not controlled or operated by Volant. This Privacy Policy does not apply to such third party websites, and Volant is not responsible for the content of such third party websites or the privacy practices of such third parties. Therefore Volant encourages you to request and review the privacy policies of any third parties before disclosing your personal information to such parties or when visiting such third party websites.

REVISIONS TO THIS PRIVACY POLICY

Volant reserves the right, in Volant’s discretion, to change, modify, add or remove portions of this Privacy Policy at any time and from time to time, without prior notice to you. However, Volant will treat your continued use of the Sites and Services following such revision as your acceptance of the revised terms. All revisions will be posted to the Sites and will apply to any personal information collected on or after the date posted. Volant will obtain the necessary consents required under applicable privacy laws if it seeks to collect, use or disclose your personal information for purposes other than those to which consent has been obtained unless otherwise required or permitted by law. This Privacy Policy was last updated July. 23, 2020.

COLLECTION OF YOUR INFORMATION

Volant may collect personal information in connection with your use or purchase of Volant’s products and services, including at the Stores or through the Sites or through your use of the Services, which may include information provided in connection with the following activities:

Registering or filling in forms on the Sites or in the Stores. This includes information you may provide when you request additional information about Volant’s products and services or sign up to receive Volant’s email newsletters or coupons.

Completing a profile to the Sites.

Purchasing any product or service from Volant, whether at a Store or through the Sites.

Providing product feedback or making other submissions to Volant.

Requesting information or assistance from Volant. Volant may also keep a copy of any communications or correspondence you may send to it, including any email communications.

Participating or responding to consumer surveys or requests for consumer’s opinions, concerns, and preferences regarding Volant’s products and services.

Participating in consumer contests and other promotions.

Using other features of the Sites or Services that may be offered from time to time, and may require such information in order to utilize the feature (including but not limited to making a Submission as defined in the Terms of Use).

The personal information that Volant may collect may include your name, username, password, email address, age, date of birth, gender, address, telephone number, credit card and debit card numbers (with expiration dates), personal preferences, and any other personal information that you choose to include in your profile, or in other communications to Volant. In addition, Volant may collect additional information from users of our Services or Sites. You represent and warrant that you have the right and authority or have obtained all necessary consents to provide any information, including any personal information of another individual, that is provided by you to Volant.

Volant may also collect information that may not be personal information, which may include, but is not limited to, the frequency of user visits to the Sites and Services, the routes by which users access the Sites and Services and use of any hyperlinks available on the Sites and Services. Volant or its service providers and agents may process and use this aggregate data for various purposes including, but not limited to, analysis of this data for trends and statistics, development of the Sites and Services and the Sites’ and Services’ features and offerings, assessing patterns of use, or planning and evaluating marketing initiatives. This information is gathered by certain tools and methods such as the collection of your IP address or the use of cookies and is maintained, used and disclosed in aggregate form unless otherwise noted.

INFORMATION WE COLLECT FROM OTHER SOURCES

Volant may obtain information about you from other sources and combine that with information we collect directly from you. We use this information to better understand your interests and for analytics purposes.

COOKIES

Like many websites, Volant utilizes “cookies” to maintain a record of your visit to the Sites and your use of the Services. A cookie is a small text file that is transferred by a web server and stored on the hard drive of your computer or mobile device. It can only be read by the server that sent it to you. This information does not identify you personally and you remain anonymous unless you have otherwise provided Volant with personal information.

Cookies helps Volant to improve the Sites and Services, and to deliver more personalized service by enabling Volant to estimate audience size and usage patterns; to store information about your preferences; to speed up your searches and to recognize you when you return to the Sites or use the Services. Most web browsers automatically accept cookies. If you would prefer to prevent your computer from accepting Volant’s cookies, you may follow your Internet browser’s steps for doing so. Please note, however, that if you do disable cookies from your browser, you may not be able to access certain sections of the Sites or the Services.

We utilize cookies from:

 • Facebook 
 • Pinterest 
 • Google Tag Manager
 • Hotjar
 • Klaviyo
 • Snapchat

IP ADDRESSES

An IP address is a computer's numeric address, by which it can be located within a network. Volant may record your IP address when you visit or use services or features on the Sites. Volant may use your IP address for the purposes noted above, and also to help diagnose problems with Volant’s server, or to administer the Sites. Volant may also use your IP address to identify you when Volant feels it is necessary to enforce compliance with this Privacy Policy or the Terms of Use, or to protect the Sites, Services, systems, information, employees, service providers, business partners, users, customers and others.

THIRD PARTY ANALYTICS AND TRACKING

Volant uses automated devices and applications provided by third parties, such as Google Analytics (including Google Analytics’ Demographics and Interest Report) and Session Analytics, to evaluate usage of our Sites and Services. We also may use other analytic means to evaluate our Services. We use these tools to help us improve our Services, performance, and user experiences. These entities may use cookies and other tracking technologies which collect information to perform their services. We do not share personal information that we collect directly with these third parties. However, these third parties may collect personal information directly through the use of cookies and other tracking technologies. For an explanation of the information collected by these third parties and their respective privacy policies, please go to GOOGLE ANALYTICS PRIVACY POLICY. Those wishing to opt out of Session Analytics should SET THEIR BROWSER TO 'DO NOT TRACK'.

Volant collects transactional information and browse behavior on our website. Volant may use such information to offer you recommendations for products and services that are relevant to your interests. Volant uses the services of trusted third parties to offer you meaningful recommendations during the online experience. Volant shares IP address, unique ID number, and shop and browse behavior with the third party service provider on an aggregate basis but does not share personal information for these purposes.

Volant also works with trusted third parties that use tracking technologies to serve advertisements on our behalf across the Internet. These companies may use cookies and tracking pixels to collect non-personally identifiable information such as items viewed, items added to your shopping cart and items purchased during your visits to our website in order to help show advertisements on other websites likely to be of interest to you. Some of these companies are listed in the COOKIES section.

PROTECTION OF YOUR INFORMATION

To prevent unauthorized access or disclosure, maintain data accuracy and facilitate the appropriate use of information, Volant uses physical, technological and administrative procedures to protect the personal information that Volant collects from loss, unauthorized access, modification, disclosure or other misuse. Nevertheless, Internet or wireless transmissions are never completely private or secure. You understand that any messages or information you send to the Sites or through the Services may be read or intercepted by others. If you have any questions about the security of personal information collected by Volant, please contact: support@volant.no.

USE OF YOUR PERSONAL INFORMATION

Upon Volant’s collection of your personal information, Volant may use such personal information internally, separately or in combination with pre-existing information, for the following purposes:

To develop, enhance, market, sell or otherwise provide information, products or services;

To establish and conduct commercial relationships, including to process purchases or other transactions and to conduct or administer other transactions that you may engage in with Volant including at the Stores, on or through the Sites;

To conduct or administer contests, or other promotions in which you have participated;

To contact you and to respond to any communications that you may have had with us;

To troubleshoot problems with the Sites and Services;

To customize your experience or homepage on the Sites;

To develop and manage Volant's business and operations;

To enforce Volant’s Terms of Use or comply with this Privacy Policy;

To detect and protect Volant and other third parties against error, negligence, breach of contract, fraud, theft and other illegal activity, and to audit compliance with Volant’s policies and contractual obligations;

To engage in business transactions, including the purchase, sale, lease, merger, amalgamation or any other type of acquisition, disposal, securitization or financing involving Volant;

As permitted by, and to comply with, any legal or regulatory requirements or provisions;

To access, preserve, disclose and use your personal information contained in your account, all Submissions (as defined in the Terms of Use), all communications to and from you, all information relating to your use of the Sites, if Volant is required to do so by law or legal process or if Volant determines, in its sole discretion, that such action is necessary to protect the rights of Volant, third parties, and other users of the Sites or for purposes of responding to your request for customer service; or

For any other purpose to which you consent.

Personal information collected by Volant may be transferred to, stored and processed in the United States, EU and Norway.

DISCLOSURE OF YOUR INFORMATION

Volant may disclose your personal information to its subsidiaries or affiliates and to third parties whom Volant hires to provide services on Volant’s behalf, including, but not limited to, support services, website services, delivering promotional materials, contests, sweepstakes and other promotions, and answering customer questions about Volant’s products and services. These subsidiaries, affiliates and third parties may be located overseas. Volant will only provide those third parties with the personal information that they need to deliver the services to Volant and/or on Volant’s behalf. Volant will not disclose your personal information to third parties for their direct marketing purposes without obtaining prior affirmative consent.

RETENTION OF YOUR PERSONAL INFORMATION

The personal information that you provide will be retained by Volant in accordance with applicable laws. However, Volant will take reasonable steps to destroy or permanently de-identify personal information it holds if it is no longer needed for Volant business purposes.

CHOICE AND OPT-OUT PREFERENCES

Volant does not collect your personal information except in accordance with this Privacy Policy. If, at any time, you prefer not to receive further email communications from Volant (except in connection with information, products or services that you specifically request), you will have the ability to unsubscribe from such communications by means of a link provided in every broadcast email that is sent to you by Volant. If, at any time, you prefer not to receive any other form of communication from Volant, you will have the ability to unsubscribe from such communications by CONTACTING US BY EMAIL.

ACCESS AND CORRECTION

Volant will take reasonable steps to ensure the personal information it holds is accurate, complete and up to date. Upon your written request, subject to certain exceptions provided by law, Volant will inform you of the existence, use and disclosure of your personal information and give you access to that information, or request its deletion. Additionally, if you have any questions or enquiries relating to our privacy practices or procedures, or if you believe that the personal information that Volant holds about you is not accurate, complete or up to date you may write to the Privacy Officer at the address provided below. If you are able to establish that the information is not accurate, complete or up to date, Volant will take reasonable steps to correct the information so that it is accurate, complete and up to date.

REQUEST FOR ACCESS AND CORRECTION, QUESTIONS OR COMMENTS

Volant welcomes questions and comments about this Privacy Policy. Requests for access and correction of your personal information, and questions or comments should be directed to the email: support@volant.no

 

 

TERMS & CONDITIONS VOLANT

OVERVIEW

Welcome to Volant!

 

This website is owned and operated by Blue Ocean FMCG Tech Group AS, a Norwegian registered company with Norwegian company ID 925 058 882 and a registered address at Brochmanns gate 7, 0470 Oslo. The way to reach out to us is by contacting us by email at support@volant.no.

Throughout the site, the terms “we”, “us”, “volant”, and “our” refer to Blue Ocean FMCG Tech Group AS. Blue Ocean FMCG Tech Group AS. offers this website, including all information, tools and services available from this site to you, the user, conditioned upon your acceptance of all terms, conditions, policies and notices stated here.

By visiting our site and/ or purchasing something from us, you engage in our “Service” and agree to be bound by the following terms and conditions (“Terms of Service”, “Terms”), including those additional terms and conditions and policies referenced herein and/or available by hyperlink. These Terms of Service apply to all users of the site, including without limitation users who are browsers, vendors, customers, merchants, and/ or contributors of content.

Please read these Terms of Service carefully before accessing or using our website. By accessing or using any part of the site, you agree to be bound by these Terms of Service. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the website or use any services. If these Terms of Service are considered an offer, acceptance is expressly limited to these Terms of Service.

Any new features or tools which are added to the current store shall also be subject to the Terms of Service. You can review the most current version of the Terms of Service at any time on this page. We reserve the right to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and/or changes to our website. It is your responsibility to check this page periodically for changes. Your continued use of or access to the website following the posting of any changes constitutes acceptance of those changes.

Our store is hosted on Shopify Inc. They provide us with the online e-commerce platform that allows us to sell our products and services to you.

 

ONLINE STORE TERMS

By agreeing to these Terms of Service, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site.

You may not use our products for any illegal or unauthorized purpose nor may you, in the use of the Service, violate any laws in your jurisdiction (including but not limited to copyright laws).

You must not transmit any worms or viruses or any code of a destructive nature.

A breach or violation of any of the Terms will result in an immediate termination of your Services.

 

GENERAL CONDITIONS

We reserve the right to refuse service to anyone for any reason at any time.

You understand that your content (not including credit card information), may be transferred unencrypted and involve (a) transmissions over various networks; and (b) changes to conform and adapt to technical requirements of connecting networks or devices. Credit card information is always encrypted during transfer over networks.

You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit any portion of the Service, use of the Service, or access to the Service or any contact on the website through which the service is provided, without express written permission by us.

The headings used in this agreement are included for convenience only and will not limit or otherwise affect these Terms.

 

ACCURACY, COMPLETENESS AND TIMELINESS OF INFORMATION

We are not responsible if information made available on this site is not accurate, complete or current. The material on this site is provided for general information only and should not be relied upon or used as the sole basis for making decisions without consulting primary, more accurate, more complete or more timely sources of information. Any reliance on the material on this site is at your own risk.

This site may contain certain historical information. Historical information, necessarily, is not current and is provided for your reference only. We reserve the right to modify the contents of this site at any time, but we have no obligation to update any information on our site. You agree that it is your responsibility to monitor changes to our site.

 

MODIFICATIONS TO THE SERVICE AND PRICES

Prices for our products are subject to change without notice.

We reserve the right at any time to modify or discontinue the Service (or any part or content thereof) without notice at any time.

We shall not be liable to you or to any third-party for any modification, price change, suspension or discontinuance of the Service.

 

PRODUCTS OR SERVICES (if applicable)

Certain products or services may be available exclusively online through the website. These products or services may have limited quantities and are subject to return or exchange only according to our Return Policy.

We have made every effort to display as accurately as possible the colors and images of our products that appear at the store. We cannot guarantee that your computer monitor's display of any color will be accurate.

We reserve the right, but are not obligated, to limit the sales of our products or Services to any person, geographic region or jurisdiction. We may exercise this right on a case-by-case basis. We reserve the right to limit the quantities of any products or services that we offer. All descriptions of products or product pricing are subject to change at anytime without notice, at the sole discretion of us. We reserve the right to discontinue any product at any time. Any offer for any product or service made on this site is void where prohibited.

We do not warrant that the quality of any products, services, information, or other material purchased or obtained by you will meet your expectations, or that any errors in the Service will be corrected.

 

PAYMENT

We will complete payment when goods are sent from our warehouse to your address.

If the buyer use credit or debit card we will reserve the purchase sum untill the goods are sent. The card will be charged on the same day as the goods are shipped.

If you’re offered to pay by invoice the due date is listed on the invoice and set to a minimum of 14 days after you receive the invoice. Buyers under 18 years of age, cannot pay invoices.

We process our payments through the following third party services:

 • Stripe
 • Klarna
 • Vipps

 

SHIPPING AND DELIVERY

Visit our FAQ page to see what shipping times and options are available in your region.

 

Delivery is considered completed when the buyer or a representative has received the goods. After the goods are delivered the buyer is responsible for the goods and carry the risk of the goods.RETURNS AND WARRANTY

We offer a 30 day return policy on our stone diffuser. We will carry the cost of returning the goods. All other products can be returned for free within 14 days of receiving the product if it remains in their sealed, original packaging.

To return a product or complain on a defect product contact us at support@volant.no 

 

ACCURACY OF BILLING AND ACCOUNT INFORMATION

We reserve the right to refuse any order you place with us. We may, in our sole discretion, limit or cancel quantities purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, the same credit card, and/or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we make a change to or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the e-mail and/or billing address/phone number provided at the time the order was made. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by dealers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed.

For more detail, please review our Returns Policy.

 

OPTIONAL TOOLS

We may provide you with access to third-party tools over which we neither monitor nor have any control nor input.

You acknowledge and agree that we provide access to such tools ”as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without any endorsement. We shall have no liability whatsoever arising from or relating to your use of optional third-party tools.

Any use by you of optional tools offered through the site is entirely at your own risk and discretion and you should ensure that you are familiar with and approve of the terms on which tools are provided by the relevant third-party provider(s).

We may also, in the future, offer new services and/or features through the website (including, the release of new tools and resources). Such new features and/or services shall also be subject to these Terms of Service.

 

THIRD-PARTY LINKS

Certain content, products and services available via our Service may include materials from third-parties.

Third-party links on this site may direct you to third-party websites that are not affiliated with us. We are not responsible for examining or evaluating the content or accuracy and we do not warrant and will not have any liability or responsibility for any third-party materials or websites, or for any other materials, products, or services of third-parties.

We are not liable for any harm or damages related to the purchase or use of goods, services, resources, content, or any other transactions made in connection with any third-party websites. Please review carefully the third-party's policies and practices and make sure you understand them before you engage in any transaction. Complaints, claims, concerns, or questions regarding third-party products should be directed to the third-party.

 

USER COMMENTS, FEEDBACK AND OTHER SUBMISSIONS

If, at our request, you send certain specific submissions (for example contest entries) or without a request from us you send creative ideas, suggestions, proposals, plans, or other materials, whether online, by email, by postal mail, or otherwise (collectively, 'comments'), you agree that we may, at any time, without restriction, edit, copy, publish, distribute, translate and otherwise use in any medium any comments that you forward to us. We are and shall be under no obligation (1) to maintain any comments in confidence; (2) to pay compensation for any comments; or (3) to respond to any comments.

We may, but have no obligation to, monitor, edit or remove content that we determine in our sole discretion are unlawful, offensive, threatening, libelous, defamatory, pornographic, obscene or otherwise objectionable or violates any party’s intellectual property or these Terms of Service.

You agree that your comments will not violate any right of any third-party, including copyright, trademark, privacy, personality or other personal or proprietary right. You further agree that your comments will not contain libelous or otherwise unlawful, abusive or obscene material, or contain any computer virus or other malware that could in any way affect the operation of the Service or any related website. You may not use a false e-mail address, pretend to be someone other than yourself, or otherwise mislead us or third-parties as to the origin of any comments. You are solely responsible for any comments you make and their accuracy. We take no responsibility and assume no liability for any comments posted by you or any third-party.

 

PERSONAL INFORMATION

Your submission of personal information through the store is governed by our Privacy Policy. To view our Privacy Policy.

 

ERRORS, INACCURACIES AND OMISSIONS

Occasionally there may be information on our site or in the Service that contains typographical errors, inaccuracies or omissions that may relate to product descriptions, pricing, promotions, offers, product shipping charges, transit times and availability. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions, and to change or update information or cancel orders if any information in the Service or on any related website is inaccurate at any time without prior notice (including after you have submitted your order).

 

We undertake no obligation to update, amend or clarify information in the Service or on any related website, including without limitation, pricing information, except as required by law. No specified update or refresh date applied in the Service or on any related website, should be taken to indicate that all information in the Service or on any related website has been modified or updated.

 

PROHIBITED USES

In addition to other prohibitions as set forth in the Terms of Service, you are prohibited from using the site or its content: (a) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Service or of any related website, other websites, or the Internet; (h) to collect or track the personal information of others; (i) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) for any obscene or immoral purpose; or (k) to interfere with or circumvent the security features of the Service or any related website, other websites, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Service or any related website for violating any of the prohibited uses.

 

DISCLAIMER OF WARRANTIES; LIMITATION OF LIABILITY

We do not guarantee, represent or warrant that your use of our service will be uninterrupted, timely, secure or error-free.

We do not warrant that the results that may be obtained from the use of the service will be accurate or reliable.

You agree that from time to time we may remove the service for indefinite periods of time or cancel the service at any time, without notice to you.

You expressly agree that your use of, or inability to use, the service is at your sole risk. The service and all products and services delivered to you through the service are (except as expressly stated by us) provided 'as is' and 'as available' for your use, without any representation, warranties or conditions of any kind, either express or implied, including all implied warranties or conditions of merchantability, merchantable quality, fitness for a particular purpose, durability, title, and non-infringement.

In no case shall Blue Ocean FMCG Tech Group AS., our directors, officers, employees, affiliates, agents, contractors, interns, suppliers, service providers or licensors be liable for any injury, loss, claim, or any direct, indirect, incidental, punitive, special, or consequential damages of any kind, including, without limitation lost profits, lost revenue, lost savings, loss of data, replacement costs, or any similar damages, whether based in contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, arising from your use of any of the service or any products procured using the service, or for any other claim related in any way to your use of the service or any product, including, but not limited to, any errors or omissions in any content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of the service or any content (or product) posted, transmitted, or otherwise made available via the service, even if advised of their possibility. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or the limitation of liability for consequential or incidental damages, in such states or jurisdictions, our liability shall be limited to the maximum extent permitted by law.

 

INDEMNIFICATION

You agree to indemnify, defend and hold harmless Blue Ocean FMCG Tech Group AS. and our parent, subsidiaries, affiliates, partners, officers, directors, agents, contractors, licensors, service providers, subcontractors, suppliers, interns and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, made by any third-party due to or arising out of your breach of these Terms of Service or the documents they incorporate by reference, or your violation of any law or the rights of a third-party.

 

SEVERABILITY

In the event that any provision of these Terms of Service is determined to be unlawful, void or unenforceable, such provision shall nonetheless be enforceable to the fullest extent permitted by applicable law, and the unenforceable portion shall be deemed to be severed from these Terms of Service, such determination shall not affect the validity and enforceability of any other remaining provisions.

 

TERMINATION

The obligations and liabilities of the parties incurred prior to the termination date shall survive the termination of this agreement for all purposes.

These Terms of Service are effective unless and until terminated by either you or us. You may terminate these Terms of Service at any time by notifying us that you no longer wish to use our Services, or when you cease using our site.

If in our sole judgment you fail, or we suspect that you have failed, to comply with any term or provision of these Terms of Service, we also may terminate this agreement at any time without notice and you will remain liable for all amounts due up to and including the date of termination; and/or accordingly may deny you access to our Services (or any part thereof).

 

ENTIRE AGREEMENT

The failure of us to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.

These Terms of Service and any policies or operating rules posted by us on this site or in respect to The Service constitutes the entire agreement and understanding between you and us and govern your use of the Service, superseding any prior or contemporaneous agreements, communications and proposals, whether oral or written, between you and us (including, but not limited to, any prior versions of the Terms of Service).

Any ambiguities in the interpretation of these Terms of Service shall not be construed against the drafting party.

 

GOVERNING LAW

These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of Norway.

 

CHANGES TO TERMS OF SERVICE

You can review the most current version of the Terms of Service at any time at this page.

We reserve the right, at our sole discretion, to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and changes to our website. It is your responsibility to check our website periodically for changes. Your continued use of or access to our website or the Service following the posting of any changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes.

 

CONTACT INFORMATION

Questions about the Terms of Service should be sent to us at support@volant.no. 

Spørsmål? Besøk vår FAQ-page for mer informasjon.